POLITIKA POVRATA SREDSTAVA

ZA KORIŠĆENJE NAŠE GECKO IPTV APLIKACIJE

Pravo na odustajanje Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Period opoziva je 14 dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prevoznik, uzeli ili preuzeli posljednju uslugu.
Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti (WEB TEC doo Gradačac, Mionica 2, 76250, Gradačac, Bosna i Hercegovina, porezni broj: 4210428540009, e-pošta: [email protected] ) putem jasne izjave ( npr. pismo ili e-pošta poslana poštom) vaše odluke o odustajanju od ovog ugovora ili putem PayPal kompanije sa vašom MAC adresom i brojem transakcije.

Da biste ispoštovali karencu, dovoljno je da pošaljete obavijest o vršenju prava na odustajanje prije isteka karencije i da ste uslugu vratili u dolje definiranom roku. Nakon toga, MAC adresa uređaja bit će izbrisana iz našeg sistema. Tako će se ukloniti upotreba media playera.

Posljedice opoziva Ako otkažete ovaj ugovor, moramo povratiti sve uplate koje smo od vas primili, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo dobili obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za prvobitnu transakciju, osim ako se izričito drugačije ne dogovorimo s vama; ni u kom slučaju vam neće biti naplaćena ova otplata. Otplatu možemo odbiti dok vratimo robu ili dok ne dostavite dokaz da ste je vratili, ovisno o tome što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok se poštuje ako robu šaljete prije isteka razdoblja od četrnaest dana.

Sredit ćete trenutne troškove koje imaju kompanija PayPal i plaćanje karticom Raiffaiseb Banke - povrat novca.